AKREDYTACJE

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW: PROCEDURY I TERMINY

W PZM 76. Rajdzie Polski stosowane są kryteria dotyczące przyznawania akredytacji dla mediów zgodne z procedurami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz promotora FIA ERC.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami celem dostarczenia wszystkich wymaganych informacji oraz przesłania wniosku do właściwej organizacji tj. biura akredytacyjnego PZM 76. Rajdu Polski lub promotora FIA ERC.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg PZM 76. Rajdu Polski. Akredytacje dotyczą profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników itp.

Prasa, radio, strony internetowe, agencje prasowe i fotograficzne

Dziennikarze i fotoreporterzy (polscy i zagraniczni) reprezentujący prasę, radio, strony internetowe oraz agencje prasowe i fotograficzne składają wniosek akredytacyjny za pośrednictwem systemu online.

Akredytacje dla mediów internetowych dotyczą tylko niezależnych stron internetowych publikujących informacje typu news.

Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli danego tytułu, w tym tylko jedna akredytacja dla fotoreportera.

Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres media@rallypoland.pl lub listownie na adres:

Biuro Akredytacyjne
PZM 76.Rajd Polski
Polski Związek Motorowy
ul.Kazimierzowska 66,
02-518 Warszawa

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

Telewizja oraz procedury akredytacje dotyczące filmowania

Polskie i zagraniczne stacje telewizyjne występują o akredytację poprzez link: 
http://syndication.eurosport.com/accreditation#

Dotyczy to również mediów internetowych planujących filmowanie lub transmisję w czasie rajdu lub po jego zakończeniu, a także instalowania kamer pokładowych (onboard) w samochodach rajdowych.

Stacje telewizyjne zainteresowane bliższymi informacjami na temat akredytacji lub otrzymaniem materiałów filmowych z Eurosport Events proszone są o kontakt z następującymi osobami:

Vianney Castillo: vianney_castillo@discovery.com
Robin Seligmann: robin_seligmann@discovery.com

Wszystkie akredytowane ekipy filmowe otrzymają oficjalne potwierdzenie na 5 dni przed PZM 76. Rajdem Polski. Akredytacje nie będą wydawane bez przedłożenia oficjalnego, potwierdzającego otrzymanie akredytacji dokumentu.

YouTube

Zamieszczanie jakichkolwiek materiałów filmowych na YouTube bez autoryzacji przez Eurosport Events tj. Promotora ERC jest niedozwolone.

Dron (UAV) 

Korzystanie z dronów (UAV) bez stosownych zezwoleń i autoryzacji w obszarze rajdu tj. odcinków specjalnych, parku serwisowym, rally fan parku oraz strefie startu i mety jest zabronione.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek, 14 czerwca 2019 roku.

 

  •  


 •  

 •  

 •   
   

 •    
   
 •  


 •  


 •  


 •  

PZM 76th Rally Poland - Newsfeed LEG 2

PZM 76. Rajd Polski - Etap 2

Kalendarz 2021

06-08.05.

Rajd Azorów

18-22.06.

ORLEN 77. Rajd Polski

01-03.07.

Rajd Lipawy

23-25.07.

Rajd Roma Capitale

27-29.08.

Rajd Barum Czech Zlín

24-26.09.

Rajd Serras de Fafe e Felgueiras

22-24.10.

Rajd Węgier

18-20.11.

Rajd Wysp Kanaryjskich