AKREDYTACJE

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW: PROCEDURY I TERMINY

W 75. Rajdzie Polski (runda Mistrzostw Europy FIA) stosowane są kryteria dotyczące przyznawania akredytacji dla mediów zgodne z procedurami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) oraz promotora FIA ERC.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami celem dostarczenia wszystkich wymaganych informacji oraz przesłania wniosku do właściwej organizacji tj. biura akredytacyjnego 75. Rajdu Polski lub promotora FIA ERC

Akredytacje przyznawane są wyłącznie mediom o charakterze publicznym, które zamierzają relacjonować przebieg 75. Rajdu Polski. Akredytacje dotyczą profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników itp.

Prasa, radio, strony internetowe, agencje prasowe i fotograficzne

Dziennikarze i fotoreporterzy (polscy i zagraniczni) reprezentujący prasę, radio, strony internetowe oraz agencje prasowe i fotograficzne składają wniosek akredytacyjny za pośrednictwem systemu online.

Akredytacje dla mediów internetowych dotyczą tylko niezależnych stron internetowych publikujących informacje typu news.

Akredytacje mogą być przyznane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli danego tytułu, w tym tylko jedna akredytacja dla fotoreportera.

Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres media@rallypoland.pl lub listownie na adres:

Biuro Akredytacyjne
75.Rajdu Polski
Polski Związek Motorowy
ul.Kazimierzowska 66,
02-518 Warszawa

Telewizja oraz procedury akredytacje dotyczące filmowania

Polskie i zagraniczne stacje telewizyjne występują o przesłanie formularza akredytacyjnego kierując prośbę na adres: 
fia_erc_accreditations@eurosport.com Dotyczy to również mediów internetowych planujących filmowanie lub transmisję w czasie rajdu lub po jego zakończeniu, a także instalowania kamer pokładowych (onboard) w samochodach rajdowych.

Stacje telewizyjne zainteresowane bliższymi informacjami na temat akredytacji lub otrzymaniem materiałów filmowych z Eurosport Events proszone są o kontakt z następującymi osobami:

Alexia Maniere: alexia_maniere@discovery.com
Vianney Castillo: vianney_castillo@discovery.com

Wszystkie akredytowane ekipy filmowe otrzymają oficjalne potwierdzenie na 5 dni przed 75. Rajdem Polski. Akredytacje nie będą wydawane bez przedłożenia oficjalnego, potwierdzającego otrzymanie akredytacji dokumentu.

YouTube

Zamieszczanie jakichkolwiek materiałów filmowych na YouTube bez autoryzacji przez Eurosport Events jest niedozwolone.

Dron (UAV)

Korzystanie z dronów bez stosownych zezwoleń i autoryzacji w obszarze rajdu tj. odcinków specjalnych, parku serwisowym, rally fan parku oraz strefie startu i mety jest zabronione.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych online upływa w piątek, 7 września 2018 roku.

WNIOSEK AKREDYTACYJNY 

 

 •  


 •  

 •  


 •  

 •   
   

 •    
   
 •  


 •  


 •  

PZM 75. Rajd Polski / PZM 75th Rally Poland

PZM 75. Rajd Polski

Kalendarz 2019

21-23.03.2019:

Azores Airlines Rallye (Portugalia)

02-04.05.2019

Rally Islas Canarias (Hiszpania)

24-26 05.2019

Rally Liepāja (Łotwa)

28-30.06.2019

Rajd Polski

19-21.07.2019

Rally di Roma Capitale (Włochy)

16-18.08.2019

Barum Czech Rally Zlín (Czechy)

27-29.09.2019:

Cyprus Rally (Cypr)

08-10.11.2019:

Rally Hungary (Węgry)