AKREDYTACJE

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW: PROCEDURY I TERMINY

Organizator 74. Rajdu Polski stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji dla mediów zgodne z procedurami określonymi przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) i opublikowane w dziale MEDIA:   www.fia.com

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zasadami Akredytacji FIA dotyczącymi Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) celem dostarczenia wszystkich wymaganych informacji oraz przesłania wniosku / zapytania do właściwej organizacji i na właściwy adres tj. do FIA, Promotora WRC lub Biura Akredytacyjnego 74. Rajdu Polski.

Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań PR, reklamowych lub innych o charakterze promocyjnym lub związanych z działalnością komercyjną. Akredytacje dla mediów nie są przyznawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników itp. 

Akredytacje dla stron internetowych przyznawane są tylko dziennikarzom portali i stron internetowych o charakterze redakcyjnym / newsowym. Stronie internetowej przysługuje jedna akredytacja i dotyczy tylko akredytacji dla dziennikarza. Akredytacje dla fotoreporterów nie są wydawane przedstawicielom stron internetowych. Zasady przyznawania akredytacji dziennikarzom stron internetowych zostały szczegółowo opisane w dziale  3.2 Websites w Accreditation Guidelines na www.fia.com

MEDIA MIĘDZYNARODOWE

Dziennikarze reprezentujący media międzynarodowe tj. prasę, agencje prasowe, strony internetowe oraz fotoreporterzy składają wniosek o akredytację za pośrednictwem systemu online FIA nie później niż do środy, 7 czerwca 2017 roku.

MEDIA POLSKIE

Organizator 74. Rajdu Polski stosuje system akredytacji online dla przedstawicieli prasy, stacji radiowych i stron internetowych z Polski.

Wnioski należy składać tylko online do środy, 31 maja 2017 roku korzystając z poniższego linku, którego aktywacja nastąpi dnia 3 maja 2017 roku 

FORMULARZ AKREDYTACYJNY DLA POLSKICH MEDIÓW

Biuro Akredytacyjne 74. Rajdu Polski zastrzega sobie prawo do wystąpienia do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w tym także przykładów publikacji lub audycji dotyczących Rajdu Polski i Rajdowych Mistrzostw Świata.

TELEWIZJA, ZAGRANICZNE STACJE RADIOWE, MEDIA ELEKTRONICZNE

Stacje telewizyjne, w tym także z Polski oraz stacje radiowe (spoza Polski) oraz inne media elektroniczne i strony internetowe zainteresowane realizacją oraz przekazem materiałów filmowych występują w sprawach akredytacji do Promotora WRC kierując zapytania pod adres:  accreditation@wrc.com

Fotografowie niespełniający kryteriów akredytacyjnych (zdjęcia o charakterze promocyjnym i / lub komercyjnym) muszą również występować o akredytację do Promotora WRC:  accreditation@wrc.com •  


 •  

 •  

 •  

 •  
 •   
   
 •    
   

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

ORLEN 74 Rally Poland / Rajd Polski

ORLEN 74 Rajd Polski

Kalendarz 2017

20-22 stycznia

Rajd Monte Carlo

10-12 lutego

Rajd Szwecji

10-12 marca

Rajd Meksyku

7-9 kwietnia

Rajd Francji

28-30 kwietnia

Rajd Argentyny

19-21 maja

Rajd Portugalii

9-11 czerwca

Rajd Włoch

29 czerwca – 2 lipca

Rajd Polski

28-30 lipca

Rajd Finlandii

19-20 sierpnia

Rajd Niemiec

6-8 października

Rajd Hiszpanii

27-29 października

Rajd Wielkiej Brytanii

17-19 listopada

Rajd Australii